Operettefiguur

De ontwerper van het standbeeld van Coen is Ferdinand Leenhoff. Zijn ontwerp krijgt in 1891 de voorkeur boven dat van andere kunstenaars. 


Drie kunstenaars dingen mee naar de opdracht voor het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen. De bekendste is Alphonse Lamcomblé, die ook het standbeeld van Coen in Batavia ontwierp. Ook Frans Stracké, bekend van het beeld van Hugo de Groot in Delft, dient een proefstuk in. Dit ontwerp bevindt zich in de collectie van het Westfries Museum. 
De uiteindelijke winnaar is Ferdinand Leenhoff. In juni 1891 kan iedereen die geld heeft gegeven voor het monument het winnende ontwerp komen bekijken in Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam, waar Leenhoff docent is.
Ferdinand Leenhoff (1841-1914) is een alom gerespecteerd kunstenaar. Hij geniet zijn opleiding in Parijs bij de beeldhouwer Joseph Mezzara. De Franse schilder Edouard Manet is zijn zwager. Leenhoff is door Manet afgebeeld in zijn beroemdste schilderij Le déjeuner sur l'herbe, waarvoor hij model staat. 
In Nederland maakt Leenhoff naam met een beeld van de politicus Thorbecke. 
Zijn ‘Coen’ krijgt veel lof, maar er klinkt ook kritiek. De critici zijn van mening dat de houding van Coen veel te theatraal is. Ze vinden hem te veel een operettefiguur.